DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 15.11.2022 09:23:54 

Český rybářský svaz - MO Poběžovice

Historie naší MO

 

Z kroniky města Poběžovice

 
1975
Místní organizace Českého rybářského svazu.
Tato organizace sdružující sportovní rybáře z Poběžovic i okolí měla k 31. 12. 1975, 121 členů z toho 1 ženu, 33 mladistvích do patnácti let, a to ve dvou skupinách v Poběžovicích a Postřekově a 9 mladistvích do 18 let. V roce 1975 přešli organizace na celokrajské hospodaření a poprvé se začalo chytat na celokrajské povolenky. Organizace provedla odborné školení členů a v místním kině předvedla několik filmů ze života vodních živočichů. Ve prospěch organizace odpracovali členové 1454 hodin a splnili tak svou povinnost na 137%. V akci „Z“ bylo odpracováno 150 hodin, a to pouze Poběžovicích, hodiny odpracované v okolních obcích neuvádím. Předsedou organizace byl i v tomto roce s. Jan Skrejval.

 
1983
Z činnosti Českého rybářského sazu
Původní dochovaná zpráva o rybářském spolku v poběžovicích je datována z 2.2. 1938, podle kterých si pronajímá „Rybářský spolek pro Poběžovice a okolí“ povodí Černého potoka v katastru obce Meclov. Majiteli povodí tehdy ve svých katastrech byly obce, od kterých si soukromnícdi nebo spolky pronajímali právo rybolovu. Tento stav trval do roku 1952, kdy byly zákonem 162/52 vytvořeny rybářské revíry v dnešním slova smyslu.
Bývalý rybářský spolek pro Poběžovice a okolí zanikl okupací. Po návratu Čechů do pohraničí byl předsedou spolku Karel Korejš, jednatelemVáclav Koban a pokladníkem Ant. Jankovec. Jiné doklady z předmnichovské republiky nejsou dochovány.
V roce 1945 došlo k obnovení spolku. Prvním předsedou byl zvolen ing. Jan Sýkora.
Spolek uzavíral smlouvy o pronájmu poodí s bývalými obecními úřady, nebo přejímal smlouvy od dosavadních pachtýřů a soukromníků.
Za celé pronajaté povodí platil spolek nájem ve výši 3. 470 Kč.
Obrat nastal vyhlášení zákona o zřízení rybářských revírů. Tekoucí vody byly zestátněny a přiděleny rybářským spolkům bezplatně k užívání. Přešlo se k plánovanému hospodaření. Jako základna k výrobě násad slouží tyto rybníky: rybník v Poběžovicích pod školou, kluziště a koupaliště, rybník v Záměliči, dva rybníky v Drahotíně a ve Zdanově. Ve většině těchto rybníků je zabudováno vypouštěcí zařízení, byly provedeny různé úpravy lovišť, hrází apod. Od MNV byl zakoupen domek u starého hřiště, kde bylo vybudováno skladiště, schůzovní místnost a laboratoř pro rozbor vody. Pro úschovu auta byla vybudována garáž, její kolaudace byla provadena 21.6. 1972.
V roce 1945 bylo ve spolku 21 členů. Postupným rozšiřováním členské základny vznikaly nároky na intenzivnější zarybňování povodí. Proto bylo třeba také zvyšovat výtěžnost rybníků.
Podle dochovaných zpráv z roku 1952 byly hektarové výnosy 195kg. V roce 1975 392 kg a v roce 1977 byly výnosi ze čtyř rybníků 641 kg.
Již několik let pracuje při ZŠ kroužek mladých rybářů. Vedoucími kroužku byli postupně – Houdek
Bohumil, Lechmýř Jaroslav, Šebesta Jaroslav, Hrda Stanislav.

 
1988
Původní dochovaná zpráva o rybářském spolku v Poběžovicích je datována 2.2. 1938, podle které si pronajímá“rybářský spolek pro Poběžovice a okolí“ povodí Černého potoka v katastru obce Meclov. Majiteli povodí tehdy ve svých katastrech byly obce, od kterých si soukromníci nebo spolky pronajímali právo rybolovu. Tento stav trval do roku 1952, kdy byly zákonem 162/52 vytvořeny rybářské revíry v dnešním slova smyslu.
V současném spolku je 150 členů, z toho 3 ženy a 25 nadšených mladých rybářů ve věku od 8 let do 15 let.
Všichni se společně starají o 23 ha. vodních ploch. O dobré péči svědčí skutečnost, že na 13 chovných rybnících byl průměrný vývos 804 kg ryb z jednoho hektaru vodních ploch.
Organizace vysadila do sportovního revíru 4.4.85 ks. Kaprů, 500 ks. Candátů, 3 000 ks. Úhořího monté, 600 ks. Lipanů, 800 ks. Línů, 3000 ks. Bílích ryb a 10000 ks plůdku pstruha obecného.
Pokračovalo se v budování rozsáhlého areálu chovného zařízení pod školou v Poběžovicích, jehož zahájení bylo roce 1987. Dále byla prováděna údržba chovných rybníků, zlepšování životního a přírodního prostředí zejména v okolí sportovních vod.
Nezapomíná se ani na pravidelné školení členů, na propagace a agitaci i na oceňování příkladné práce členů a celé organizace.
Stínem výborných výsledků bylaotrava ryb na Záměličském rybníku, způsobenou SZPŽV Poběžovice. Výše škody činila skoro 30 000 Kč na úhynu ryb.
MO ČRS přijala úkoly pro období do V. Sjezdu ČRS. Mezy tyto úkoly byla zařazena i péče o ochranu přírody, zejména pak vodních toků a jejich okolí.

 
1995
Český rybářský svaz.
Rybaření v Poběžovicích má již dlouhou tradici. V současné době má MO 191 členů z Poběžovic a širokého okolí a 47 dětí zapojených v rybářských kroužcích.
Předsedou svazu je Stanislav Hrda, jednatelem Josef Váňa a hospodářem Emanuel Šebesta. Výbor pracuje v počtu 17 členů. Organizace obhospodařuje celkem 12 rybníků. Ke zdárnému hospodaření bylo zvoleno 12 porybných, kteří se o tyto rybníky celoročně starají. Kromě porybných, k ochraně povodí a chovných rybníčků je stanoveno 11 přísežných stráží.

 

 
Zdroj: Kronika města Poběžovice